Välkommen till
CJW Entreprenad

Välkommen till CJW Entreprenad!

CJW Entreprenad arbetar med alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Det innebär allt från schakt, dränering, enskilt avlopp och asfaltsläggning till slutlig finplanering såsom plattsättning, murar och trädgårdsdesign.

Vi har en komplett maskinpark för större schaktjobb till mindre anläggningsarbeten såsom dränering och trädgårdsbearbetning.

Våra kunder är allt från större anläggningsföretag till kommuner och privatpersoner med fokus på Västra Götaland.

Välkommen att kontakta oss.

Carl Johan Wengefelt

Carl Johan Wengefelt

VD och projektledare

0705-46 16 51

Tjänster

Vi erbjuder dessa tjänster:

Schaktarbeten

Idag utför vi både större och mindre entreprenadtjänster åt kommuner, företag och privatpersoner. Vi har en flexibel organisation som snabbt kan bemanna omfattande och komplicerade projekt. Schaktning för husgrunder, VA-arbeten, rör- och kabelschakter, dikesrensning, uppgrävning av husgrunder för dränering och fuktisolering – och mycket annat.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert
Schaktarbeten

Dränering

Det är vanligt att äldre fastigheter har sämre fuktspärrar och dräneringar vilket kan leda till fuktskador. Vi har gedigen erfarenhet inom dränering och använder mindre maskiner vilket minskar skador på marken och underlättar arbetet för återställning. Vi kan även erbjuda anläggning i samband med dränering som tex asfaltsläggning, plattsättning, marksten, murbyggnation och trädgårdsdesign.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert
Dränering

Enskilt avlopp

Vi är specialister på att projektera och anlägga Enskilt avlopp. Förutom slamavskiljning skall avloppsvattnet genomgå efterföljande rening. Denna utgörs vanligtvis av någon form av infiltration men kan även ske i ett minireningsverk med biologisk eller kemisk rening.Vi har ett nära samarbete med Conclean AB när det gäller produkter för att du ska hitta den bästa lösningen för just ditt projekt. De har marknadens bredaste sortiment, och deras produkter är testade och godkända när det gäller Enskilt Avlopp.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert
Enskilt avlopp

Asfaltsläggning

Vi har lång erfarenhet av asfaltsläggning och tillhörande markarbeten. Oavsett om du behöver hjälp med asfaltering av en garageuppfart, en tillfartsväg eller en enkel lagning på infarten så har vi erfaren och engagerad personal, rätt resurser och kompetens som utgör grunden för ett bra arbete.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert
Asfaltsläggning

Trädgårdsdesign

Vi utför finplaneringsarbeten i villaträdgårdar och på andra grönytor, övergripande tomtplanering vid nybyggnation eller totalrenovering av trädgård. Exempelvis markbearbetning för träd och buskar, grävarbete för pool, dränering av gräsmattor, planering av uteplats, planering av uteplats, plattsättning och anläggning av murar och marksten – och allt annat däremellan.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert
Trädgårdsdesign

Plattsättning / marksten

Att lägga plattor eller anlägga marksten kräver noggrant arbete och ett korrekt utförande av grundarbetet. Vi hjälper dig som privatperson eller företag att anlägga exempelvis en uppfart, ny entré eller innergård på mindre såsom större ytor. Vi har ett nära samarbete med Benders och arbetar med deras produktsortiment.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert
Plattsättning / marksten

Murar

Vi bygger allt ifrån låga moderna murar till större stödmurar med bl.a geonät som förstärker din mur mot tryck ifrån sidan. Det är viktigt att anlägga en stabil grund med ett ordentligt bärande lager för att behålla en vågrät mur i många år. Vi har ett nära samarbete med Benders och arbetar med deras produktsortiment.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller en offert
Murar

Kontakt

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Carl Johan Wengefelt

Carl Johan Wengefelt

VD och projektledare

0705-46 16 51